JET-SET - ASATEX - TYVEK

Wie zijn wij...

Van der Touw Management & Agenturen is in het jaar 1997 opgericht door Chris van der Touw.

In 1984 stond de arbowet nog in de kinderschoenen. Chris van der Touw richtte samen met een partner een importeur-groothandel op met als doel het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van bedrijfsveilige- beschermende kleding en diverse persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). In Nederland werden nieuwe producten ontwikkeld welke niet alleen gefrabriceerd werden in Belgie, Portugal en de toenmalige oostbloklanden, maar ook in China, Taiwan en Zuid-Korea. De gekozen strategische bedrijfsvorm kenmerkte zich door een destijds uniek marktconcept,waarbij de klantbenadering verschoof van levering aan de PBM-groothandel naar levering aan de bouw- en industrie- gerichte groothandel. Door de intensieve samenwerking met buitenlandse partners leidde dit al snel tot een vooraanstaande positie op de Nederlandse, Belgische, Duitse en Deense markt. Daar de marktomstandigheden zich steeds wijzigden, ontwikkelde Chris in 1994/1995 een nieuw marktconcept welke actief werd in het jaar 1997:

-Van der Touw Management en Agency (M&A)-
Daarmee werd een gedeelte van de groothandels-activiteiten overgedragen aan een Nederlandse partner.

De nieuwe doelstelling omvat het ontwikkelen en uitvoeren van management- en markt strategieën voor PBM-fabrikanten en groothandelaren in de EU. De kwalitatief hoogwaardige producten van de fabrikanten Jet-Set APS te Denemarken, ASATEX AG in Duitsland en Tyvek beschermende disposables van DUPONT Luxemburg, hebben aan de basis gestaan van het nieuwe ondernemingsplan. Een van de strategische pijlers van het concept is de netwerkorganisatie van groothandelaren die ieder als zelfstandige fabrieksvertegenwoordiger de huidige PBM markt bedienen. Om in te spelen op de steeds sneller wijzigende behoeftes werd de dienstverlening verder uitgebreid. Zowel levering als distributie kan nu plaatsvinden via enkele internationale fabrikanten of zeer snel via het logistieke centrum in Breda.
Jet-Set bedrijfskleding
Asatex bedrijfskleding
Tyvek Bedrijfskleding
Producten Jet-Set, Prevent, ASATEX, Tyvek, Tychem, CoverStar, CoverChem, CoverClean, CoverTex, CoverBase-SMS, CoverTexFR
©opyright 2009